Trápi ma: Oči

oči

O čo ide?

Oko (lat. OCULUS) je orgán reagujúci na svetlo. Zrak, vďaka ktorému vnímame svet, sa v priebehu života zhoršuje, a preto sa oň treba starať. Ľudské oko je veľmi zložitý a dokonalý systém tvorený množstvom častí, ktoré musia dokonale spolupracovať. Oko je považované za najdôležitejší zmyslový orgán a umožňuje nám dokonalé videnie vizuálnych obrazov. Pomocou zraku vníma človek až 80% všetkých informácií zo svojho okolia. Stačí menšie poškodenie oka alebo malé poškodenie ktorejkoľvek z jednotlivých častí oka a to môže viesť k zhoršenému videniu.

Kvalita nášho zraku závisí hlavne od množstva antioxidantov a to hlavne vitamínu A, vitamínu E, vitamínu C, zinku a koenzýmu Q10.

Zákaly (sivý a zelený) môžu vznikať pri nedostatku: vitamínu B2, B5, viitamín C, vitamínu E.

Pri nedostatku vitamínu A a B-komplexu môže vznikať:

  • zápal spojiviek
  • šerosleposť
  • začervenanie oči
  • tiky
  • svrbenie oči
  • očné katary
  • slzenie oči

Šedý zákal

Šedý zákal je ochorenie šošovky, pri ktorom šošovka stráca svoju priehľadnosť a začína sa zakalovať. Rozmazané videnie môže znamenať aj šedý zákal. Je jedným z najčastejších očných ochorení starších ľudí (tzv. Senilná katarakta). Prejavuje sa poklesom zrakovej ostrosti, zahmleným videním, zmenou dioptrií oka, zmenou vnímania farieb, oslňovaním.

Krvácanie očí

Ku krvácaniu do očí dochádza, keď sú steny jeho ciev poškodené. K tomu môže dôjsť v dôsledku mechanického namáhania, alebo ochorení v cievach.

Čo radia odborníci?

„Tvorenie zákalu u ľudí môže byť spôsobené rýchlym ukladaním cholesterolu alebo kalcia. Taktiež býva vyvolané stresom, pri ktorom je veľká potreba vitamínu B2 a kyseliny pantoténovej (vitamín B5). Dobré výsledky môžeme očakávať len pri antistresovej strave s vysokým obsahom plnohodnotných bielkovín, vitamínov E, B2, C, kyseliny pantoténovej (vitamín B5) a všetkých živín.“ 

      -- DAVIS. A. 2013. Čo vám chýba aby ste boli fit. Bratislava: Eko-konzult, 2013. s. 171

„ V zdravých očiach sa vitamín C sústreduje v šošovkách. Napr. sivé zákaly boli umelo vyvolané u zvierat znížením obsahu vitamínu C, alebo vitamínu B2 v strave. Po dodaní týchto vitamínov sa zákaly zlepšili alebo zastavili. Vitamín C sa osvedčil aj pri liečení očných infekcií. Prebytok vitamínu C sa vylučuje močom.“  

-- DAVIS. A. 2013. Čo vám chýba aby ste boli fit. Bratislava: Eko-konzult, 2013. s. 109-110