Čo sú a čo nie sú vitamíny, ako vznikli ich názvy a ako ich delíme

Čo sú vitamíny?

Na udržanie života musíme neustále získavať vitamíny z normálnej stravy alebo z výživových doplnkov. Keď sa povie slovo vitamín, väčšina ľudí si spomenie na tabletu a to pre nich znamená akýkoľvek druh lieku. Užívať vitamíny znamená, že trpia nejakou chorobou a majú sa týmto spôsobom liečiť. TO NIE JE PRAVDA! Zjednodušene povedané, vitamíny sú organické látky potrebné na život. Bez nich nemôžu dobre fungovať telesné orgány a systémy, pretože nie je možné uvoľňovať energiu potrebnú na život. Sú tiež potrebné pre rast, celkovú vitalitu a obranu pred rôznymi chorobami.

Nehľadiac na niekoľko výnimiek, telo si nevie vitamíny vytvoriť a preto ich musí získavať v potrave. V rôznych, ale väčšinou nepatrných množstvách ich obsahujú všetky základné potraviny. Pokiaľ tieto dávky nestačia, je nutné zvyšovať príjem pomocou výživových doplnkov (po týmto označením rozumieme najrôznejšie tablety, kapsuly, roztoky, prášky, spreje, masti i injekcie, ktoré obsahujú výťažky z potravín predstavujúce vitamíny, minerály a niektoré ďalšie pre život nutné látky).

1_1

Čo vitamíny nie sú?

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že vitamíny môžu nahradiť potravu. Aj keby sa užívali vo veľkom množstve, nemožno ich až na výnimočné prípade zaradiť do prebiehajúceho metabolizmu a asimilovať, to znamená získavať z nich energiu.
  • Vitamíny nie sú povzbudzujúce pilulky a nemajú žiadnu, alebo len zanedbateľnú výživovú hodnotu.
  • Vitamíny nemôžu nahrádzať bielkoviny alebo iné potravinové zdroje ako sacharidy, tuky a minerály.
  • Vitamíny sa po vstrebaní nestávajú súčasťou telesných štruktúr.

Ako vznikali názvy vitamínov?

Na začiatku objavu vitamínov nebolo známe ich chemické zloženie, takže nemohli dostať správny odborný názov, preto ich objavitelia začali označovať abecednými písmenami. Tieto pôvodné pomenovania im dodnes ostali.

Delenie vitamínov

Vitamíny sa delia na rozpustné v tukoch a rozpustné vo vode. Vitamíny rozpustné v tukoch, čo sú vitamíny A, D, E, K, potrebujú na správne vstrebanie práve tuk a telo si ich môže ukladať do zásoby. Vitamíny skupiny B a Vitamín C sú rozpustné vo vode, neukladajú sa do zásoby a akýkoľvek prebytok sa okamžite vylúči, preto je nutný ich každodenný príjem.

2_1

(Informácie boli čerpané z knihy Earl Mindell - Nová vitamínová biblia)